En kort uppföljning – V om våld som politisk praktik

I ett tidigare inlägg visade jag på skillnaden och likheterna mellan olika ideologier, hur nazismen, kommunismen och socialismen alla har våldet som arbetsmetod som en av sina grundstenar. Jag glömde tyvärr bort en mycket talande text från Vänsterpartiets hemsida, en text som skrevs efter at Markus Allard blivit utesluten, bland annat (men inte enbart) på grund av att han öppet gett Revolutionära Fronten sitt stöd.

Artikeln ifråga har titeln “Håll interna diskussioner interna” och där står bland annat följande:

Under den senaste månaden så har det blossat upp två större diskussioner på sociala medier som egentligen rör interna partiangelägenheter. Det rör sig då om tårtningen av Jimmie Åkesson och den eventuella uteslutningen av Markus Allard. […] Det är fullt naturligt att vi inte håller med varandra i varenda liten fråga, det är tvärtom en förutsättning för en fungerande organisation att det finns olika åsikter och att man har rätt att yttra dem. Däremot så menar vi att det är skadligt för rörelsen i stort när vi börjar bråka med varandra ute på sociala medier […] I grunden kan båda de här debatterna kokas ner till vår syn på våld som politisk praktik och antifascistisk strategi, där det uppenbarligen råder oenighet. […] Det spelar ingen roll vad man tycker i sakfrågan, diskussionerna ska inte gå till på det här sättet.

Det här är ett häpnadsväckande uttalande från ett parti som sitter i riksdagen. “I grunden kan båda de här debatterna kokas ner till vår syn på våld som politisk praktik och antifascistisk strategi, där det uppenbarligen råder oenighet. […] Det spelar ingen roll vad man tycker i sakfrågan”. Föreställ er reaktionerna om ett av Allianspartierna skulle ha en liknande text på sin hemsida, för att inte tala om vad som skulle hända om Sverigedemokraterna skulle ha en “intern diskussion” om hur man skall ställa sig till “våld som politisk praktik”.

Det här belyser exakt det jag tog upp i mitt tidigare blogginlägg – socialismen och kommunismen kan omöjligen frigöra sig från våldet, då det är en av ideologins grundstenar. Den stenen är precis lika hård oavsett hur mycket Jonas Sjöstedt eller Peter Kadhammar försöker polera den.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s