Det inkompetenta patriarkatet

Det är möjligt att det beror på mina bristande kunskaper om Europas nutidshistoria, men jag kan inte minnas att Hitler startade något skattefinansierat Institut für Genussforschung, att Mussolini skulle ha låtit italienarna betala för ett Istituto di studi comunisti eller att Erich Honecker skulle ha bett om pengar från Sovjetunionen för att starta Zentrum für Kapitalismus i Berlinmurens skugga.

Idag påstås det från vissa håll att vi lever i ett patriarkalt förtryck som vida överträffar de ovan nämnda, att till och med en oönskad blick är ett övergrepp på en kvinna, att det är förtryckande att vara heterosexuell och att det är omöjligt för män att inte förtrycka eller våldta kvinnor, eftersom all PIV-sex (penis i vagina) är detsamma som våldtäkt. Detta förtryck är så enormt och allomfattande att det är omöjligt att undslippa. Ändå har vi statsfinansierade genusdagis, kvinnojourer, feministiska självförsvarskurser och utbildningar i låtsas-, förlåt, genusvetenskap på våra universitet. Två av tre som skaffar sig eftergymnasial examen är kvinnor, kvinnor lever längre än män, och ju farligare ett yrke är, desto mer mansdominerat är det. Det brukar påstås att kvinnor tjänar mindre än män och det stämmer – om man inte justerar för arbetstid och ansvarsområden. Justerar man däremot för detta är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner mindre än 1%.

Man får ibland höra – inte sällan från vänsterhåll – att Israels ockupation av Västbanken och Gaza kan jämföras med Förintelsen; att Israel skulle begå någon slags folkmord på de araber som kallar sig palestinier. Om så är fallet så måste det vara världens minst framgångsrika folkmord någonsin. Israel måste med tanke på sin överlägsna militärmakt som skulle kunna utrota hela den arabiska befolkningen på Västbanken och i Gaza på en eftermiddag ha den mest inkompetenta folkmordsapparaten i världen, om de inte lyckats på över 40 år.

Om patriarkatet skulle existera så är det den nivån av inkompetens som måste innehas av dess upprätthållare för att alla dessa genus- och feministiska rörelser skall tillåtas existera. Men om patriarkatet är så ohyggligt inkompetent, borde det då inte ha försvunnit för länge sedan – eller är kvinnorna som kämpar mot det ännu mer inkompetenta? Eller kan det vara så att patriarkatet bara är en påhittad fiende som man kan skylla alla sina tillkortakommanden på, och på så sätt slippa ta eget ansvar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s