Tredje statsmakten skapar falskt konsensus

I Helsingborgs Dagblads andraledare skriver Lotta Hördin idag den 9 januari om Michael Hess inlägg på Facebook, och säger att:

Våldtäkt är ett maktövergrepp. Men vem som begår den har varken med förövarens etnicitet eller religion att göra. Återigen visar sverigedemokrater upp såväl okunnighet som fördomsfullhet.

Det Hess skrev på Facebook var att “det är djupt inrotat i islams kultur att våldta och misshandla kvinnor som inte rättar sig efter islams lära”. Jag skrev igår ett inlägg där jag påvisade att det enligt Koranen är helt okej för en man att ha sex med sin hustru när han vill, oavsett om hon vill det eller inte. Om hon motsätter sig mannens närmanden så skall han först försöka tala henne till rätta, men om hon inte ändrar sig så har han rätt att “tillrättavisa henne handgripligen”. Jag citerade tre olika Koranöversättningar för att säkra mig om att jag inte använde en förvrängd bild av vad som står i Koranen.

Jag skrev idag en kommentar till Hördins ledare där jag citerade delar av mitt inlägg och även bifogade en länk till inlägget ifråga. Kommentaren godkändes ej. Så ser det tyvärr ut på de flesta tidningsredaktioner idag. Den som tror att det endast är kommentarer liknande de värsta på Avpixlat som sållas bort tror väldigt fel. På det här sättet kan tredje statsmakten få det att se ut som att det råder konsensus i en fråga, eller att de som opponerar sig är en mycket liten minoritet som man kan strunta i. Och sen undrar de varför Sverigedemokraterna växer år efter år.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s