Exkludering och självbekräftelse har blivit det nya svarta

På kort tid har två nya politiska projekt lanserats på nätet. Det rör sig om politism.se och Rummet. Politism är en vänsterpolitisk mötesplats där en mängd kolumnister skriver om vänsterpolitik. Så långt inget konstigt, men på Politism tillåts inga kommentarer alls. Det är en klubb för inbördes beundran där medelklassvänstern kan ryggdunka varandra dagen lång och slippa mothugg.

Rummet går ett steg längre. På Politism kan man i alla fall delta genom att läsa artiklarna. Rummet däremot skall bli ett helt separatistiskt forum för ”rasifierade” människor, där de skall kunna prata med varandra utan att vithetshandikappade har tillträde. Det finns redan idag helt separatistiska mötesforum för kvinnor som vill diskutera feminism utan att hälften av världens befolkning får delta, och nu skall 90% av Sveriges befolkning ställas utanför denna debatt.

Än mer absurt blir det när Politism skriver om en debatt om Rummet. Kawa Zolfagary säger följande:

Det vore trevligt ifall man någon gång fick diskutera ämnen som antirasism eller feminism utan att det gjordes om till en debatt. Varför inte ett program som handlar om att lyssna och ta till sig av kunskapen från engagerade antirasister, istället för att konstant ställa upp dem i en debatt? […] Vilken funktion fyllde debattformatet? Varenda invändning Cwejman hade kunde enkelt ha presenterats i ett pedagogiskt, utvecklande samtal personerna emellan. Eller så hade programledaren kunnat ställa frågor om ämnet medan Judith hade kunnat svara på dem. Debattformatet var totalt onödigt.

Alltså: separatism och antirasism får inte ifrågasättas; möjligen kan en person med en avvikande åsikt få delta i ett samtal, men helst skall det bara vara den antirasistiske och feministiske aktivisten som får komma till tals.

Jag förstår självklart att det känns tryggt och skönt att i varje diskussion bara möta personer som håller med och bekräftar den bild du har av verkligheten, men det är knappast något som för världen framåt. För att utvecklas som människa och debattör så krävs det att olika idéer får tävla med varandra på ordens öppna slagfält. Verktyg som aldrig möter motstånd eller härdas i stridens hetta kommer för alltid att förbli slöa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s