Öppet brev till Erik Ullenhag

Med anledning av att Tobias Hübinette fått i uppdrag att kartlägga afrofobin i Sverige så skrev jag idag ett mail till integrationsminister Erik Ullenhag. Jag lägger upp brevet här, och kommer att återkomma till ämnet när och om jag får svar på mina frågor:

Med anledning av att regeringen via dig beställt en kartläggning av afrofobin i Sverige á 180 000 kr så undrar jag hur du ställer dig att det är just Tobias Hübinette som skall genomföra kartläggningen, och hur regeringen skall säkerställa att kartläggningen sker med den objektivitet som krävs av uppdragets allvar?

Hübinette själv hymlar ju inte med att han är rasist. I Creol nr. 1/1996 så säger han:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande.

I Svartvitt nr. 1/1996 berättar han att han tar sig friheten att misshandla personer han anser har fel åsikter:

Jag började helt enkelt attackera och mer eller mindre misshandla personer som betedde sig rasistiskt i min närhet. Det kunde röra sig om allt från fullfjädrade skinheads, till barn i skolåldern eller äldre herrar och damer.

I Mana nr. 2/2005 skriver han att svenska män som valt att dela sitt liv med en asiatisk kvinna är pedofiler:

Den asiatiska kvinnan inte bara feminiseras utan infantiliseras också, och omvandlas därmed för västerländska män till en pedofil fetisch […] Vad som driver denna fetischisering av asiatiska kvinnor är nämligen inget annat än undanträngda pedofila böjelser som här kan komma till uttryck som en socialt accepterad blandrelation, dessutom hyllad som ett mångkulturellt ideal. Därmed blir svenska män som bär på ”gula febern” och därmed skriver in sig i en lång västerländsk tradition av övergrepp utförda av europeiska kolonialherrar och amerikanska soldater till och med belönade för sin pedofila läggning.

I en artikel publicerad på Newsmill den 21 september 2011 skrev Hübinette:

För att den vita melankolin en dag ska kunna botas och den svenska vitheten en gång för alla ska kunna annihileras krävs därför att ord som sårar inte längre praktiseras som illokutionära talhandlingar.

Hübinette har också mellan 1992 och 2008 stått åtalad för en lång rad brott – misshandel, olaga hot, grovt framkallande av fara för annan, skadegörelse, uppvigling m.m. Många av dessa brott har varit politiskt motiverade.

Hübinettes rasism är ingen ungdomssynd som man kanske kan ha överseende med, utan en djupt rotad uppfattning som han gång efter annan, under en tidsperiod av minst 25 år, upprepat gång på gång.

Jag kan inte tänka mig att regeringen skulle avlöna en person som uttryckt samma åsikter som Hübinette fast om andra etniska grupper som romer eller judar, så varför denna acceptans för en viss sorts rasism?

Hur ser du med tanke på detta på Hübinettes lämplighet att genomföra en kartläggnig av just rasism i Sverige, och hur kommer regeringen att säkerställa att kartläggningen sker på ett objektivt sätt?

Mvh,
Michael (LVX156)

5 responses to “Öppet brev till Erik Ullenhag

  1. Pingback: Corrigenda #1 | En arg liberals tankar·

  2. Du skall nog inte förvänta dig något svar från en ledande politiker.
    Jag har skrivit cirka fem brev till olika ministrar angående deras manskritiska uttalanden eller stöd till sådana och bara fått svar av en.
    Svaret var då rent snömos och när jag skrev ett svar på det så fick jag inget nytt svar tillbaka. Alla mejlen höll en god ton så det var inte det.

  3. Nej, svaren man får brukar oftast komma från ett kansli eller någon sekreterare, och de är oftast rena standardsvar som inte svarar på någonting, men det är ändå värt att maila, eftersom alla mail som skickas enligt lag måste diarieföras och sparas. Det betyder att de finns kvar om tre, fem eller tio år när man undrar hur i helskotta en svensk integrationsminister kunde ge 180 000 kr till en våldsbrottsling med en lång historia av rasistiska uttalanden för att han skall kartlägga rasism i Sverige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s