Sverige – bäst i Europa

Sverige är bäst i Europa, i alla fall på ett område. Våldtäkt. I Sverige är risken att bli våldtagen dubbelt så hög som i Storbritannien och fyra gånger så hög som i våra nordiska grannländer, Frankrike eller Tyskland. På bara ett par år ökade antalet anmälda överfallsvåldtäkter i Stockholm med 58%. Om detta säger media väldigt lite, och i de fall där det tas upp så ges sällan några förklaringar, bara diffust snack om ”mäns våld mot kvinnor” och så vidare.

Att en bidragande orsak till den skenande våldtäktsstatistiken skulle kunna vara en ökad invandring av män från kulturer där kvinnosynen skiljer sig från den svenska, det är en frågeställning man inte ens får ta upp. Då är man åtminstone främlingsfientlig, men också nästan helt säkert rasist. Dessutom kan man bli dömd för hets mot folkgrupp om man inte noga vaktar sin tunga, vilket såklart är en bidragande faktor till att så få vågar tala om problemet – vilket i sin tur gör att de få som vågar allt som oftast klumpas ihop och kallas rasister eller nazister, alldeles oavsett vilken politisk ideologi de bekänner sig till.

Hur har det blivit så? Att vägra att ens diskutera vissa faktorer eftersom de inte ses som politiskt korrekta är ett hån mot de tusentals kvinnor som blir våldtagna varje år. Det är att offra kvinnors liv och frihet på den politiska korrekthetens altare, allt för att slippa skrota den kulturmarxistiska idén om att alla kulturer är lika bra.

Jag skäms över att jag måste skriva det här, men gör jag det inte så kommer rasiststämpeln lika säkert som ett brev på posten. Det handlar inte om ras. Jag tror inte ens på rasbegreppet. Det finns en mänsklig ras, inget annat. Det handlar inte om hudfärger eller gener, utan om olika kulturer och deras syn på kvinnor och deras rättigheter. Det handlar om kulturer som när det gäller mänskliga rättigheter fortfarande är kvar på medeltiden.

Låt mig komma med ett konstaterande som för mig är så självklart att det är skamligt att man ens skall behöva verbalisera det: alla kulturer är inte lika bra. I Västeuropa har vi en lång och dyrköpt tradition av öppenhet, av liberal, pluralistisk humanism som baseras på att alla människor föds med samma rättigheter, oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning. Det är en tradition som generationer av människor har kämpat för, gett sina liv för. Det är en tradition vi borde slå vakt om och lyfta fram som en förebild för resten av världen.

Den liberala humanismen har inget gemensamt med kulturer där kvinnor stenas till döds för att de blir våldtagna, där fäder och bröder dödar sina döttrar och systrar för att de dragit skam över familjen. Den liberala humanismen har inget gemensamt med kulturer där kvinnor inte ens kan synas på tv iklädda niqab utan att de anklagas för att uppträda utmanande. Den liberala humanismen har inget gemensamt med kulturer där kvinnor som dömts till döden på grund av sin homosexualitet först blir våldtagna i fängelset, eftersom statsreligionen förbjuder avrättandet av oskulder.

Det finns ingen minsta gemensamma nämnare mellan den liberala humanismen och dessa uråldriga, fascistiska kulturer som betraktar hälften av befolkningen som ägodelar istället för självständiga individer med egna önskemål och viljor.

Är det konstigt att en man som kommer från en kultur där han från födseln blivit uppfostrad till att betrakta kvinnor som inte skyler sig som lössläppta har svårt att förstå ett samhälle som det svenska, där kvinnor kan sola barbröstade i parker mitt inne i våra städer? Naturligtvis inte.

Är det konstigt att män som växt upp i en kultur där de har en gudagiven rätt att bestämma över kvinnor och har rätt att slå dem om de inte lyder kan känna sig både förvirrade och maktlösa i en ny kultur där kvinnor har samma rättigheter som män? Absolut inte.

Är det konstigt att decennier av kvinnofientlig hjärntvätt kan resultera i kulturkrockar som i värsta fall slutar med ett sexuellt övergrepp? Självklart inte. Men det betyder inte att vi kan acceptera det. Det betyder inte att vi måste förneka att den liberala humanismen ur människorättssynpunkt är vida överlägsen dessa förtryckarkulturer.

I Norge är det inte lika tabubelagt att tala om brottslingars ursprung, och när man där undersökte alla uppklarade överfallsvåldtäkter som skett i Oslo under en treårsperiod (41 stycken, långt under svensk nivå) så fann man att alla gärningsmän kom från en annan kultur än den västeuropeiska:

The Oslo Police have over the past three years investigated 41 cases of aggravated sexual assault, which resulted in rape. All of them were carried out by non-western immigrants to Norway.
The police now urge that more efforts be put into preventive measures among men with immigrant background. […] Most of the rapists have a Kurdish or African background, NRK reports.

Nu kommer säkert en del att säga att det här är ju bara en slump, att det inte alls har med kulturer att göra, att jag som infödd svensk inte har förståelse för andra kulturer, och så vidare. Nå, låt mig då lämna lite plats åt tre afrikanska män från Senegal och Somalia, vilka intervjuades i norska P4.

– Men hør nå, norske jenter klager over at utenlandske gutter gjør ditt og datt, men grunnen til at det skjer mange voldtekter er at norske jenter går nesten helt nakne! Det er som å si « kom her og knull meg», skjønner du?
– Det du sier er at norske jenter ber om å bli voldtatt?
– Ikke ber akkurat, men når de går ute neste helt nakne og drikker seg drita fulle i Frognerparken eller drar på fest sammen med noen kamerater, og så klager de over å bli voldtatt? Det er deres feil. sier 26-åringen fra Somalia.

Alltså – det är kvinnornas fel att de blir våldtagna, eftersom de går ”nästan helt nakna”, dricker sig fulla och festar. Genom att gå lättklädda säger de i princip ”kom och knulla mig”, enligt dessa män. Reportern kontrar med att säga att även om de är lättklädda och fulla så har de ju inte bett om att bli våldtagna, och en av männen svarar:

Nei, men mange av utlendingene her er ikke vant til dette der hvor de kommer fra. De er ikke vant til at jenter går kledd som de vil, så kanskje tolker de det litt feil, skjønner du?

Alltså, precis det som jag sade. Personer som i årtionden indoktrinerats i en kvinnofientlig kultur kastas in i en vilt främmande miljö med helt andra spelregler – då är det inte konstigt att resultatet i värsta fall kan bli just detta.

Gruppen invandrare är som helhet överrepresenterad när det gäller flera typer av brottslighet, men den tydligaste överrepresentationen gäller just sexualbrott, och framför allt våldtäkt. Det är ett faktum som vi i anständighetens namn inte får blunda för. Denna överrepresentation kvarstår även efter att man justerat för socialgrupp och liknande – det vill säga: fattiga invandrare begår fler brott (justerat för deras andel av befolkningen) än fattiga infödda svenskar, och så vidare.

De siffror jag nu kommer att presentera har tagits fram av Martin Ekedahl och Daniel Höglund. Ekedahl och Höglund är nazister och var vid tidpunkten båda medlemmar i Svenskarnas Parti. Det betyder förvisso att de har en vedervärdig människosyn och att deras åsikter måste bekämpas dagligen på debattens slagfält, men – statistiken i sig är inte politisk. Jag hoppas att vi alla kan vara ense på den punkten. Att säga att 2 + 2 = 4 blir inte mindre sant om personen som säger det står för en hatisk och destruktiv ideologi. Dessutom säger även statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att det finns en överrepresentation bland invandrare när det gäller vissa brott, och att överrepresentationen bland utrikes födda är störst när det gäller våldtäkt.

Att jag kände mig nödgad att skriva ut detta i klartext är också något jag skäms över; det naturliga borde vara att granska riktigheten i det som sägs utan att ta hänsyn till vem som säger det, men den lyxen har vi dessvärre inte i dagens debattklimat.

Ekedahl och Höglund granskade samtliga tingsrättsdomar rörande våldtäkt år 2008. År 2008 dömdes 142 infödda svenskar och 218 invandrare för våldtäkt i Sverige. Det är en överrepresentation på 7,3 ggr. Men alla grupper är inte lika överrepresenterade, och undersöker man de kulturer som utmärks av att vara särskilt kvinnofientliga så ser man en överrepresentation på 11,4 ggr (Sydvästasien, dvs. Mellanöstern), 16,3 ggr (Subsahariska Afrika) och 27,6 ggr (Nordafrika).

Liknande granskningar genomförda av såväl BRÅ (1998, 2005) som Sverigedemokraterna (2010) visar samma mönster.

Vad kan vi då göra för att ta itu med detta problem? Det första och mest grundläggande är att våga prata om det. Vi får inte rygga tillbaka inför obekväma frågor för att vi tror att blotta diskussionen kommer att spä på främlingsfientligheten. Att låtsas som att problemet inte existerar bara för att vi är rädda för att Sverigedemokraterna skall få fler röster är ett hån mot de kvinnor som våldtas. Vi får inte tänka så lågt om Sveriges befolkning. Här har de antirasistiska och liberala debattörerna ett stort ansvar att flytta frågan från nazisternas planhalva till vår egen. Att våga erkänna att de har rätt i sak, men att deras lösningar är helt felaktiga och inte hör hemma i ett liberalt och humanistiskt samhälle som det svenska är något vi måste göra om vi ens skall ha en chans att komma tillrätta med problemet.

Det andra är att bemöta de som kommer till Sverige på rätt sätt. Idag så får de en påse med sängkläder, en kudde och lite annat och skyfflas ut i ett asylboende där det ofta saknas både tolkar och handlingsplan. Så snart en asylsökande kommer till Sverige så måste hen få information om det svenska samhället, på ett språk hen förstår. Nu menar jag alltså inte bara information om viktiga samhällsfuktioner eller var närmaste medborgarkontor ligger, utan information om mänskliga rättigheter i Sverige, vad man får och inte får göra, att kvinnor och män i Sverige har samma rättigheter – och även information om konsekvenserna om man bryter mot dessa regler. Här har både integrationsmyndigheter och invandrarföreningar ett stort ansvar att ta.

Det tredje är att i varje steg kräva mer av de som söker sin tillflykt till Sverige och vill bygga upp en ny framtid här. Vi måste sända en tydlig signal. Vi måste våga visa att vi står upp för mänskliga rättigheter och inte tillåter att de kränks, oavsett var man kommer ifrån. Vi måste våga säga att den liberala humanismen trumfar såväl kulturella som religiösa kränkningar av mänskliga rättigheter. Personer som begår grova eller upprepade brott skall utvisas. Om den dömde är minderårig så skall familjen få två val: att skicka tillbaka honom eller henne till hemlandet där en myndig släkting tar ansvaret, eller att en eller båda föräldrarna följer med tillbaka.

Det fjärde och kanske det allra viktigaste är att inte skapa stora ghetton där invandrare från samma kultur samlas och kan fortsätta att leva precis som de gjort i sina hemländer, i egna enklaver helt skilda från det svenska civilsamhället, med helt andra normer och regler, utan att ens se en infödd svensk. Det är så man skall göra om man vill skapa områden där folk efter tjugo år knappt kan prata svenska, där kvinnor från vissa kulturer ”ramlar” från balkonger och där utanförskapet är så massivt att många ser kriminalitet som den enda utvägen.

Det bästa sättet att integrera invandrare är att snabbare få ut dem i arbete och genom att placera fler nyanlända invandrare i mindre invandrartäta områden så att de integreras genom en daglig kontakt med infödda svenskar och västerländsk kultur. Det fungerade utmärkt under arbetskraftsinvandringens guldålder på 50- och 60-talet (min egen far invandrade med sina föräldrar till Sverige under den tiden), och det finns ingen anledning att tro att det skulle fungera sämre idag. Det skulle förvisso kräva en något minskad invandring till Sverige, men det är en diskussion för en annan dag.

Om vi inte är beredda att göra detta så vill jag att Sveriges politiker klart och tydligt i ett gemensamt uttalande skall säga att ett par hundra våldtagna kvinnor per år är ett pris de är villiga att betala för att bevisa sina kulturmarxistiska teser om hur man bygger ett samhälle.

Jag är inte villig att betala det priset.

7 responses to “Sverige – bäst i Europa

 1. Intressant att se statistiken.

  Om någon enda av de punkter du tar upp kunde diskuteras av någon folkvald utan att media skriker rasist, skulle inte SD existera. (Skulle inte sakna SD, personligen.) Tyvärr verkar det som om sjuklövern och media faktiskt tänker så lågt om Sveriges befolkning.

  Har svårt att välja vad jag håller med om mest. Utmärkt sammanfattning. Instämmer ilsket i din slutkläm.

 2. Skrämmande saker du pratar om. Inte konstigt att jag inte kan läsa om det i DN eller SvD.

  Jag ska sätta mig in i statistiken (svårt eftersom den inte alltid är tillgänglig för gemene person), läsa på mer och kanske återkomma med några kommentarer.

  • Statistiken var tillgänglig fram till 2005, då BRÅ inte längre tyckte att det var meningsfullt att publicera information om etnicitet. Jag gissar att det var order som kom från högre instans, för statistiken finns ju fortfarande där, den blir bara inte publicerad. Såväl Thomas Bodström (http://www.youtube.com/watch?v=-lFnDa9ckRM) som Leif GW Persson (http://www.youtube.com/watch?v=gpXkz7bOCJQ) vet ju hur statistiken ser ut och har uppenbarligen även talat om det helt öppet, men så fort någon som inte är f.d. justiteminister eller professor i kriminologi säger samma sak, då kommer rasist- och fascistkortet fram.

   Det är synd att debattklimatet är så hätskt, jag tror att en öppen debatt om problemet skulle kunna leda till att färre kvinnor på sikt våldtas.

 3. Pingback: Corrigenda #2 | En arg liberals tankar·

 4. Det är förtjänstfullt av dig att lyfta fram den extremt känsliga frågan om kulturers olikhet. Faktum är att detta är något de flesta människor ändå på något sätt anar sig till, men som de inte riktigt vågar ta till sig. I vissa andra sammanhang kan vi dock ganska enkelt identifiera vissa kulturers framgångar, som t.ex. i skolan, där bl.a. iranier och bosnier presterar fenomenalt, medan somalier och framför allt romer inte tycks komma någon vart alls. Eftersom vi kan se kulturella mönster i denna typ av frågor, så är det inte särskilt konstigt om vi kan göra det i andra frågor också.

  • Ja, det är en mycket märklig sak det där, att så fort det talas om något positivt, då går det minsann bra att prata om kulturer och grupper av människor. Precis som du säger så är det ju ingen som kallar Jasenko Selimovic för rasist när han (helt korrekt) säger att bosnier presterar bättre än infödda svenskar i skolan. Men skulle man säga att somalier presterar sämre än infödda svenskar, då måste man vara försiktig. Det skulle antagligen gå bra att säga det, eftersom det då kan hävdas att det beror på strukturell rasism eller liknande.

   Säger man däremot att Nordafrikaner är betydligt överrepresenterade i våldtäktsstatistiken, då är det främlingsfientlighet och rasism, trots att siffrorna kommer från samma statistiska centralbyrå som kartlägger elevernas resultat.

   • Många accepterar bara den statistik som visar “rätt”. Jämför den Amerikanska religiösa högern, kommunister i alla tider och de flesta Svenska partier idag.
    Detta är inte detsamma som att vara skeptisk till ny information. Som andra har sagt: alla får ha en olika åsikt, men man kan inte ha olika fakta.
    De postmoderna går steget längre och säger att objektiva fakta är ointressant eller helt enkelt inte finns.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s