Antisemitism inom islam – en tusenårig helig tradition

Jag önskar att jag någon gång kunde sluta skriva om islam, men när den rådande bilden som sprids i svensk media inte är något annat än ren propaganda, så känner jag mig tvingad att reda ut begreppen.

Helena Trus skrev igår en krönika i Aftonbladet, med rubriken ”Hur många måste dö innan klockan ringer?”. Den handlar om hot och attacker mot judar i Europa, men inte ens en jude kan låta bli att vara lite överslätande och förminska problemet. Helena skriver: ”Inom nazismen och den extrema islamismen är antisemitismen sedan länge ideologisk förankrad. Den utgör en del av deras världsbild.”

Samma förskönande bild såg vi efter Uppdrag Granskings reportage om antisemitism bland muslimer i Malmö. Då bortförklarades det med att allt handlade om konflikten om det fiktiva landet Palestina. Naturligtvis är så inte fallet.

Det är inte den ”extrema islamismen” eller Palestinakonflikten som är problemet. Problemet är att islam är en djupt antisemitisk religion. Judehatet löper som en röd tråd genom hela tron, och skall man kalla sig muslim så kan man inte undgå att vara antisemit.

Hur kan jag påstå något så anmärkningsvärt, kanske någon undrar? Det kan jag göra på grund av något jag tog upp i ett gammalt inlägg, ”Strukturer existerar bara när det passar vänstern”.

Till skillnad från kristendomen och judendomen så har inte islam tvingats till någon reformation. Alla former av liberal humanism har med kraft motarbetats inom den muslimska världen. Koranen är fortfarande ”the perfect word of the creator of the universe”, för att citera Christopher Hitchens. Koranen är perfekt och får inte ändras, och detsamma gäller profeten Muhammeds ord, haditherna. Muhammed är enligt islam alla muslimers ”uswa hasana” och ”as al-Insān al-Kāmil”, deras perfekta förebild och den perfekta människan.

Tillsammans utgör haditherna – profeten Muhammeds traditioner – och Sirat Rasul Allah – profeten Muhammeds biografier – profeten Muhammeds Sunnah. Sunnah betyder ”väg” eller ”vana”, och beskriver hur en muslim skall bete sig.

Shari’ah, ”lag” utgörs av Koranen och Sunnah, och det är shari’ah som slutligen avgör hur en muslim skall bete sig och vad en muslim skall tycka. Det är förbjudet att ändra en enda detalj i dessa texter, det kallas bid’ah. Istället skall en troende muslim i varje detalj av sitt liv försöka att emulera profeten Muhammed.

De judar och kristna som fortfarande är bokstavstroende betrakts av de flesta människor här i väst som lite konstiga, rent av knäppa. Det beror på att dessa religioner, för att ens överleva, har tvingats anamma många av den liberala humanismens idéer; den värdegrund som brukar kallas judeokristen har väldigt lite med dessa religioner att göra, men desto mer med tänkare som John Locke, Voltaire, Jean-Jaques Rousseau, Adam Smith, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham, Ralph Waldo Emerson, John Stuart Mill, Henry David Thoreau, Oliver Wendell Holmes Jr., Karl Popper, Simone de Beauvoir and Isaiah Berlin, för att ta dem i någorlunda kronologisk ordning.

Innan humanismens idéer fick fotfäste i väst så var kristendomen och islam likvärdiga i sitt anspråk på total makt; judendomen mindre så, då den aldrig försökt omvända andra troende. Men där kristendomen och judendomen gått igenom en lång och plågsam process av anpassning till det moderna samhället, så lever islam kvar på 800-talet. Oavsett vilken gren av islam du väljer så är tron på Koranen som Allahs perfekta ord och Muhammed som den perfekta människan allenarådande. Det finns mindre grenar som Ahmadiyya som är något mer liberala, men de utgör mindre än en procent av alla muslimer, och förföljs i många länder av övriga muslimer då de ses som avfällingar.

För den överväldigande majoriteten muslimer så är Koranen och Sunnah alltså bokstavliga sanningar, inte några rättesnören som man kan välja att följa om man vill. Vad säger då dessa texter om judar? Låt oss börja med vad Muhammed säger:

Den yttersta dagen – då alla sanna muslimer får möta Allah – kommer inte förrän alla judar har blivit utrotade:

Abu Huraira reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.

Detta upprepas i ytterligare fem verser, för att verkligen slå fast att alla judar måste dödas:

1, 2, 3, 4, 5.

På den yttersta dagen skall alla muslimer undgå helveteselden då Allah skall låta judar och kristna ta deras plats i helvetet:

Abu Musa’ reported that Allah’s Messenger (may peace be upon him) said: When it will be the Day of Resurrection Allah would deliver to every Muslim a Jew or a Christian and say: That is your rescue from Hell-Fire.

Vi går vidare till Koranen, där man kan läsa följande:

Muslimer får inte ha vänner som är juda eller kristnar:

O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.

Allah själv slåss mot judarna:

And the Jews say: Ezra is the son of Allah, and the Christians say: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah (Himself) fighteth against them. How perverse are they!

Alla muslimer kallas till kamp mot judarna tills de underkastar sig och betalar Jizya (en skatt på alla icke-muslimer, som måste betalas av alla otrogna som lever i ett muslimskt land):

Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute [Jizya] readily, being brought low.

Allah förvandlade judar till apor och kristna till grisar:

And well ye knew those amongst you [Children of Israel] who transgressed in the matter of the Sabbath: We said to them: “Be ye apes, despised and rejected.”

Den här versen är särskilt viktig då den visar på det klara religiösa band som ligger bakom den muslimska antisemitismen. Så här skriver Saudiarabiens utbildningsministerium i en lärobok:

They are the people of the Sabbath, whose young people God turned into apes, and whose old people God turned into swine to punish them. As cited in Ibn Abbas: The apes are Jews, the keepers of the Sabbath; while the swine are the Christian infidels of the communion of Jesus.

[…]

Some of the people of the Sabbath were punished by being turned into apes and swine. Some of them were made to worship the devil, and not God, through consecration, sacrifice, prayer, appeals for help, and other types of worship. Some of the Jews worship the devil. Likewise, some members of this nation worship devil, and not God.

Abdul Rahman Al-Sudais, ledande imam i den stora moskén i Mecka, sade så här 2002:

Read history and you will understand that the Jews of yesterday are the evil fathers of the Jews of today, who are evil offspring, infidels, distorters of [others’] words, calf-worshippers, prophet-murderers, prophecy-deniers… the scum of the human race whom Allah cursed and turned into apes and pigs

I den palistinska myndighetens officiella tidning, Al-Hayat Al-Jadida, kunde man 2001 läsa:

The battle with the Jews will surely come… the decisive Moslem victory is coming without a doubt, and the prophet spoke about in more than one Hadith. And the day of resurrection will not come without the victory of the believers [the Moslems] over the descendents of the monkeys and pigs [the Jews] and with their annihilation.

Palestinsk TV, också 2001:

There are Hadiths regarding our struggle against the Jews. And it is given: ‘The day of resurrection will not arrive until the Moslems make war against the Jews and kill them, and until a Jew hiding behind a rock and tree, and the rock and tree will say: ‘Oh Moslem, oh servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him!’ This Hadith clarifies to us the characteristics of the campaign between us and the Jews. The tree and the rock do not say ‘Oh, Palestinian,’ ‘Oh Arab,’ or ‘Oh resident of the Middle East.’ Rather they say: ‘Oh, Moslem, Servant of Allah.

Den egyptiska tidningen Al-Akhbar, 2001:

Lies and deceit are not foreign to Jews. The best evidence that Jews go back on their word is their denial of the principles on which they signed in the Oslo Accords and the Madrid and Sharon agreements. For this reason, Allah changed their shape and made them into monkeys and pigs

Så fortsätter, med ständiga referenser till Koranen och haditherna. Att säga att det bara är “extrema islamister” som uttrycker judehat, eller att det skulle bero på den palestinska konflikten är att stoppa huvudet i sanden. All muslimer måste tro att det som står i Koranen och Sunnah är en absolut sanning. Förvisso är steget från tanke till handling säkerligen stort för de flesta muslimer, men antisemitismen inom islam fanns där i över tusen år innan staten Israel ens existerade.

Det vi och judar i väst nu behöver är modiga politiker och opinionsbildare som vågar stå upp för liberalismen och för humanismen och säga som det är: problemet är islam, och inget annat.

10 responses to “Antisemitism inom islam – en tusenårig helig tradition

  • Hoppas kan man ju alltid, men än så länge så är så inte fallet. Två stora studier, Six Country Immigrant Integration Comparative Survey (2013)(http://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf) och Muslime in Deutschland (2007) visade båda att 47% av invandrade muslimer ansåg att deras religion var viktigare än landets lagar, för att ta ett exempel. Nästan 60% sade att de inte ville ha homosexuella vänner, 45% sade att man inte kan lita på judar och över 50% sade att västvärlden är ute efter att förgöra islam.

   Dessutom så har ju Sverige aktivt tagit avstånd från integration. Den allenarådande linjen i svensk politik är ju mångkultur enligt Frankfurtskolan, det vill säga en modell där invandrare skall kunna leva helt i sin egen kultur, och där ingen kultur anses sämre än någon annan.

 1. Jag instämmer i dina bekymmer om islam, men erfarenheten visar att texterna tolkas lite olika strikt av olika grupper inom islam. De bosniska muslimerna verkar rätt avspända, för att inte tala om iranierna, som ju ofta är helt sekulariserade. Turkarna är muslimer när det passar dem och kurderna verkar inte ta det där med islam särskilt bokstavligt. Det som vi egentligen har att förhålla oss till är islam i den tappning som kommer från Mellanösterns kärnområden samt Nordafrika.

  • Du har helt rätt, och det visar ju också att sekularisering är det enda som kan ta bort de värsta delarna av islam. Det var ju Kemal Atatürks försök till sekularisering av det före detta Ottomanska riket, med politiska och kulturella reformer, lagstiftning som gav kvinnor samma rättigheter som män osv., som ligger till grund för hur islam fungerar i Turkiet idag.

   Samma sak kan man se i Bosnien-Herzegovina. Före kriget i Jugoslavien så var sekularismen ganska utbredd, väldigt få kvinnor bar huvudduk, islam var mer av en kultur än en religion, lite som kristendomen är en del av Sveriges kulturarv trots att de flesta svenskar är ateister eller agnostiker. Bosnien har en konstitution som garanterar religionsfrihet och kvinnors lika rättigheter, och det är något som verkligen efterlevs. Efter bombattentaten mot synagogor i Istanbul 2003 så fick bosnisk polis direkt order om att placera beväpnade poliser utanför alla synagogor i landet. Det kan jämföras med vad Sverige gjort efter attackerna i Paris och Köpenhamn – ingenting.

 2. Tack för kunskapen!

  Det är sådana här inlägg som gör att bloggar är överlägsna som informationskälla. Tragiskt att media inte vill ge en allsidig bild.

 3. Man hör ofta talas om den här mytiska “reformationen” då Gud ska ha ändrat sig och kristna och judar var inbjudna till kalaset med muslimerna missade tåget.

  Men vad är det egentligen? När inträffade det och hur gick det till?

  Man får ju lite ledtrådar i din text. En skillnad ska tydligen vara att koranen inte får/har ändrats. Men när genomförde man den där liberala humanistiska ändringen av bibeln och torah? Jag har i min ägo biblar från olika tider och de verkar ganska lika och den senaste, bibel 2000 gör dessutom anspråk på att vara en nästan exakt översättning av de äldsta texterna.
  Gick gud tillbaka i tiden och ändrade ursprungstexterna?

  • Jo självfallet.
   Menar du att gud skulle ha ändrat sig på grund av upplysningen?
   Det som hände under (och efter) upplysningen var ju att folk SLUTADE tro på gud, inte att kristendomen ändrades.

   Om du trodde att upplysningstiden var en reformation av kristendomen (och judendomen?? Hurdå?) så bör du nog återgå till skolböckerna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s