Svar till MJ

En person med namnet MJ skrev några kommentarer till mitt förra inlägg, och trots att jag tycker att de redan är besvarade i inlägget om man faktiskt läser det, så skall jag ändå komma med ett svar. MJ börjar lite löjligt med att undra när Gud ändrade sig, och om Gud ändrade originaltexterna i Bibeln, för de ser ju likadana ut som de alltid gjort.

Ja, MJ, texterna ser likadana ut, men skillnaden mellan islam och de övriga abrahamitiska religionerna är något jag ägnade ett långt stycke text åt. Det förvånar mig att du missade det. Men vi kan ta det igen:

Shari’ah, ”lag” utgörs av Koranen och Sunnah, och det är shari’ah som slutligen avgör hur en muslim skall bete sig och vad en muslim skall tycka. Det är förbjudet att ändra en enda detalj i dessa texter, det kallas bid’ah. Istället skall en troende muslim i varje detalj av sitt liv försöka att emulera profeten Muhammed.

De judar och kristna som fortfarande är bokstavstroende betrakts av de flesta människor här i väst som lite konstiga, rent av knäppa. Det beror på att dessa religioner, för att ens överleva, har tvingats anamma många av den liberala humanismens idéer; den värdegrund som brukar kallas judeokristen har väldigt lite med dessa religioner att göra, men desto mer med tänkare som John Locke, Voltaire, Jean-Jaques Rousseau, Adam Smith, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham, Ralph Waldo Emerson, John Stuart Mill, Henry David Thoreau, Oliver Wendell Holmes Jr., Karl Popper, Simone de Beauvoir and Isaiah Berlin, för att ta dem i någorlunda kronologisk ordning.

Alltså: inom islam säger alla skolor att Koranen och de övriga texter jag nämnde inte får ändras, och att alla muslimer skall sträva efter att vara så lika Muhammed som möjligt. Alla skolor inom islam är bokstavstroende. Bokstavstroende kristna, som Livets Ord eller Westboro Baptist Church (du vet, “Got Hates Fags”-kyrkan) ses som märkliga avarter, eftersom kristendomen sedan upplysningstiden och ända fram till vår tid har genomgått en mycket stor förändring som det saknas motstycke till inom islam.

Kristendomens utveckling har varit från att bokstavstroendet varit det självklara till att idag ses som något som extrema sekter tror på. Se på kyrkor som Svenska kyrkan eller Anglikanska kyrkan i USA, båda har öppet homosexuella biskopar trots att Bibeln är emot homosexualitet, för att ta ett exempel. Det här beror helt och hållet på sekulära – och en del troende – filosofer, som tvingat kristendomen att antingen förändras eller gå under.

Någon sådan reformation har inte skett inom islam. Hur många öppet homosexuella imamer kan du namnge?

En religion kan bygga på en text med ett stort antal hemska detaljer som inte hör hemma i ett modernt samhälle och ändå vara helt ofarlig, så länge det är helt klart att texten skall tolkas, och inte läsas bokstavligt.

En religion kan också bygga på bokstavstroende utan att det är ett problem, så länge texterna inte går emot våra 2000-talsvärderingar. Ett exempel är jainismen, en religion som helt och hållet bygger på icke-våld. Ju mer extrem och bokstavstroende en jain blir, desto mer fredlig blir han. Därför kommer det aldrig att finnas några jainistiska självmordsbombare.

Problem uppstår däremot när en religion bygger på bokstavstroende och samtidigt har en helig text som säger att den sista dagen inte kan komma förrän alla judar mördats, för att ta ett exempel. Det är då vi ser hur terrorister som IS kan komma med korrekta citat ur Koranen som ger stöd år deras handlingar.

Islam-IS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s