Copyright

Inget av det jag skriver skyddas av copyright, dock kan jag citera texter som är skyddade av copyright, så tänk på det. Använd i övrigt texterna eller delar av dem hur du vill, när du vill, var du vill, men tillskriv mig inte åsikter jag inte har om du gör ändringar i texterna. Naturligtvis uppskattar jag om du länkar till mitt originalinlägg om du citerar eller använder dig av det i sin helhet, men det är inget krav.

Information wants to be free.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s